административна сграда
  учебни корпуси
  детски площадки и зелени площи

Обединено детско заведение № 8 "Таврия" е общинска целодневна детска градина и детска ясла за деца от 1 година до постъпване в първи клас, за децата се грижат екип от специалисти: по предучилищна педагогика, по музика, логопед, чужд език, физическа култура и спорт - футбол, художествена гимнастика, ски, народни танци, медицински работници и помощен персонал.
Построена е през 1973г. Разположена е в четири самостоятелни блока - източен, западен, южен и административна сграда. Помещенията са просторни, хигиенични със занимални, спални, гардеробни, сервизни помещения отговарящи на държавните стандарти.
Истинско богатство за децата е двора на детското заведение. Той е като оазис от красиви редки дървесни видове и храсти - борове, секвои, магнолии и много други създадени и подържани с много обич от родители и учители. Под сенките на красивите дървета, сред декоративните храсти, децата играят спокойно и с удоволствие.

гр. София, район "Красно село", ж.к. "Боров" , ул. "Ген. Стефан Тошев" № 34; тел. 59 22 87, факс 592387, E-mail: odz8tt@yahoo.com

 
     
 
За контакти | Основни цели | Образователна програма | Партньори | За проекта | Мултикултуризъм... | Българска култура... | Въздействие на проекта | Информация
  ©2002-2012 ОДЗ №8 ТАВРИЯ            
Снежен човек Извънземно Облаче Къща Дърво Балон Любов Червейче